Kalendarium Powstania

Kalendarium Powstania

Zgodnie z założeniem strony zajmuję się tylko wycinkiem powstania styczniowego na terenach obejmujących Jurę i Zagłębie Dąbrowskie.Opracowanie na podstawie materiałów z MUZEUM PTTK w OLKUSZU:

Antoni Szmidt uczestnik powstania 1863r. Zmarł 20.XIl.1917r.

Skazany na karę śmierci za udział w zamachu na hr. Berga stał już z pętląna szyji gdy przybył posłaniec ze zmianą wyroku na wieczną katorgę Pracował na zasłaniu w kopalni Nerczyńskich na zesłaniu. Opis w Książce Dubieckiego "Romuald Traugut"

ROK 1863 W OLKUSKIEM

Z książki ST. Zielińskiego "Bitwy i potyczki 1863”

 

4.II.63.Szyce

Zawiadomiony iż w Szycach znajduje się tylko 7 objeszczyków •wysłał do Szyc 10 ułanów pod dowództwem Franciszka Gaszyńskiego.

•wysłał do Szyc 10 ułanów pod dowództwem Franciszka Gaszyńskiego. Tymczesem skoncentrowano tam 50 objeszczyków ,a mimo to Gaszyński zaatakował ich pokonał i przywiózł 27 koni, 45 karabinów, 17 pałaszów, 17 pistoletów

wyprawę Gaszyński otrzymał stopień porucznika.

 

.11.63 Sosnowiec

Ustanawiając w powiecie olkuskim władzę Rządu Narodowego Kurowski podsunął się pod Sosnowiec , gdzie moskale skoncentrowali 300 ludzi O

Oddział polski liczył 50 jazdy 50 strzelców i 50 kosynierów. Zdobyto 600000złp. 40 koni, 40 kararabinów 100 cetnarów ołowiu itp. Oddział polski miał 3 zabitych i 17 rannych .Kurowski ulokował w Dąbrowie rannych a jeńców wypuścił na wolność.

12.II. 63

Po wyprawie sosnowieckiej Kurowski podzielił partię na 3 oddziały i aby połączyć się pod Miechowem .Jeden z tych oddziałów liczący 200 ocho- tników pod wodzą Wincentego Wanerta majora wojsk moskiewskich na Kaukazie ruszył ku Słomnikom Pod Iwanowicami. Wanert spotkał się z lewą kolumną wojsk moskiewskich idących na Skałę po wymimianie strzałów ,zręcznym manewrem wywinął się dwa razy silniejszemu przeciwnikowi.

 

1.III.63. Żarnowiec

Jeziorański 19.II stanął w Radkowie.Tu wezwany przez 20II na pomoc przez Nowaka z 200 ludami osaczonego przez moskali, wysłał kawalerię 60 koni pod dowództwem Bajera, aby dotarł do lasów żarnowieckich.Piechota nad ranem wysłana pod dowództwem Smiechowskiego, spotkała się pod Żarnowem z pikietami moskiewskimi ,które po krótkiej wymianie strzałów umknęły. Nowak mając otwartą drogę, złączył się z Jeziorańskim

 

4.III. 63.Pieskowa Skała

2III stanął Langiewicz obozem by dać odpoczynek żołnierzom. Tu Langiewicz otrzymał nominację na generała.l/3 kolumny maszerowały przeciw polakom ks. Szachowakoja, Madena i Stolzenwalda. Pierwszy od Olkusza Heden z którem forpoczty starły się z ułanami Jeziorańskiego pod Sułoszową i niebawe rozpoczęła się walka kolumny Medena z całym oddziałem Jeziorańskiego a - Czachowskiego z Szachowskojem, który na odgłos strzałów przybył szybko od Wielmoży. W zamku hr.Mieroszewskiego bronili się strzelcy Grudińskiego, na dole kosynierzy, dowodzeni przez Piórę i Dąbrowskiego, spędzali z pola piechotę moskiewską. Ostatecznie Langiewicz podążył na Skałę nie ścigany a moskale rzucili się na zamek niszcząc go i mordując kilka osób.

 

§.III 63r. Skała

w Skale dowiedział się że na cmentarzu obozuje 1 rota piechoty,

1 rota celnych strzelców, 43 strażników granicznych i 50 kozaków. Była to kolumna Stolzenwalda, który śpieszył się do Pieskowej Skały. Moskale byli jednak przygotowani do odparcia ataku. Tyralierzy rozsypani w 2 linie a kosynierzy z 2 stron poszli do szturmu. Prowadzeni osobiście przez Langiewicza i pułkownika Antoniego Jeziorańskiego, przez1200 metrów biegli pod gradem kul i z małymi stratami doszli pod mur cmentarny. Po 3 godzinnej walce moskale zostawiając tabor uciekli i zatrzymali się dopiero w Miechowie

 

5.IV. 63 Szklary

Po upadku dyktatury generał Kruszewski organizował nowe oddziały powstańcze w Krakowie.§ taką partią 230 piechoty i 32 jazdy wysłał Bentkowski który po aresztowaniu Kruszewskiego objął czynności tegoż, do Kongresówki Oddział ten dowodzony przez Grekowicza starł się 5.IV.o godz6,30 z moskalami pod Szklarami .Powstańcy zajmowali silną pozycję nad lasem będąc w części zakryci kamieniołomami , a oddzieleni od przeciwnika głębokim jarem za którym osadziła się 1 rota piechoty na przeciwległej górze, a część zajęła kilka chat wsi u stóp góry. Prawie 4 godz. trwał obustronny ogień, strzelcy pod dowództwem żuawa Francuza z bagnetem w ręku uderzyli na tę część którą zajmowała chaty i po zaciętej walce wyparli ją a tych stanowisk. Tymczasem

  1. część oddziału silnie prażyła usadowionych na Górze moskali których ogień mało szkodził powstańcom aż nieprzyjaciel spędzony ze wszystkich stron, rozpoczoł odwrót który niebawem zamienił się w ucieczkę.

Wpotyczce tej straty moskali wynosiły około 40 zabitych, Połacy mieli 5

zabitych i 19 rannych z których 4 zmarło w Krakowie

 

22.IV Golczowice

Oddział kpt. Mossakowskiego wkroczył 20IV do Kongresówki w silę 317 ochotników. Siły te podzielone były na 2 kompanie strzelców i półkompanię Kosynierami dowodził kpt. Miszewski jazdą Miernicki. Przeszedłszy przez Rabsztyn stanął Mossakowski 22.IV o godz. 10 rano pod Golczowicami przy karczmie Pazurek W południe zaatakowany został kolumną 1 roty i jazdy. Odpędziwszy jazdę powstańcy rzucili się w tyraliery i zagrozili jago skrzydłom. Wtedy moskale zaczęli się wycofywać i zajęli Golczowice, lecz wyparci śmiałym atakiem na bagnety. Uciekli mając 12 rannych i zabitych. Mossakowski którego straty wynosiły 3 rannych nie czekając 2 roty z Olkusza o godz. 7 wieczorem ruszył przez Ogrodzieniec do Poremby. W czasie walk oddział zmalał o 40 maruderów.

 

15 VIII Pieskowa Skała

Tuż za Pieskową Skałą 20 kozaków i 1 rota piechoty starli się z oddzlałem powstańczym liczącym 400 ochotników. Krukowiecki stoczył krótką potyczkę zmuszając moskali do ucieczki. Straty Polaków % 2 zabitych moskali 11 15.VIII.63 Imbramowice

Obsadzono wąwóz przy wejściu do wsi którym miała przechodzić kolumna Szachowskiego, lecz zmienił zamiar i zwrócił się z całą kolumną ku wgórzu znajdującemu się od strony Imbramowic i Uliny aby w tym stanowisku przeszkodzić połączeniu się 2 kolumną moskali. Ten jego ruch na prawo zakrywał z jednej strony łańcuch tyralierów przed Glanowem rozwiinięty, z prawego boku atakujących dragonów i kozaków spędzi szybko oddział polski i mimo ognia piechoty posunął się ku Imbramowicom i zają lasek na górze. Pułkownik Habich z częścią oddziału zajął zachodni brzeg lasu, brat jego Gustaw z 2 częścią zajął wsch. brzeg lasu Zanim moskale z Miechowa przybyli i wysiedli z podwód, ubito ich wielu. Lecz wkrótce uszykowali się w 4 roty oraz dragoni i kozacy rozpoczęli z 2 stron las ten atakówać. Bój trwał godz. Habish w końcu przedziera się ku lasom pieskowo-skalskim. Straty ogólne w Glanowie i Imbramowicach wynosiły 80 zabitych i22rannych 40 wzięto do niewoli. Po stronie moskiewskiej poległo 120 i drugie tyle

zostało rannych w tym dowodzący ks. Szachowskij

 

10. III 64 Pieskowa Skała

Garstka ochotników przedarłszy się z zaboru austriackiego pod Pieskówą Skałą Zmuszona do ucieczki straciła kilku wziętych do niewoli

 

21.VI. 64 Ojców

Jeszczę pod koniec czerwca oddzlałek 30 osobowy uformowany przez Seyfryda w zaborze austriackim usiłował przedrzeć się w głąb Królestwa lecz zaraz na wstępie rozbity został i rozproszony pod Ojcowem.

Z wziętych do niewoli Stanisław Szum powieszony został 25.VI w Olkuszu

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Gościliśmy

794017
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
W tym roku
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Od 1 grudnia 2014
142
179
1931
790493
1931
9410
794017

Twoje IP: 3.237.178.91
2021-03-06 17:26:37

Zamonit.pl © 2011-2015. Napoleon Czarny