Menu witryny

Ogrodzieniec Zamek imprezy 2015

 

podzamcze

 

 

KALENDARZIMPREZ

 

MAJ 2015

1 maja — ZAMKOWA MAJÓWKA — w godz­i­nach 14.00 – 17.00 — pro­gram ani­ma­cyjny dla dzieci i całych rodzin: w pro­gramie m.in. spek­takl „Babroszki lecą w kos­mos” zabawy i ani­macje pt.: „Podróż dookoła świata”, szczud­larze, mal­owanie buziek i inne - atrakcje w cenie biletu wstępu na zamek.

12 maja — Wieczór z Duchami* — nocne zwiedzanie zamku z prze­wod­nikiem (szczegóły)

3 maja — Gonitwy Ryc­er­skie” - wid­owiskowe konne pokazy w wyko­na­niu Bractwa Ryc­er­skiego Ziemi Ogrodzienieckiej

10 maja — Pokazy Ryc­er­skie na zamku** 

17 maja — NIEDZIELA Z PRZE­WOD­NIKIEM - zwiedzanie zamku z prze­wod­nikiem ( w cenie biletu wstępu)

23 – 24 maja — XII NAJAZD BAR­BARZYŃCÓW — insc­eniza­cja życia codzi­en­nego nar­o­dów zamieszku­ją­cych Europę w IX-X w.: prezen­tacja rzemiosła, obrzędów i oby­cza­jów, pokazy walk, insc­eniza­cja bitew, kon­certy zespołów cel­ty­c­kich. 400 uczest­ników z Niemiec, Szwecji, Białorusi, Litwy, Węgier, Czech i Polski.

31 maja — PIKNIK EKO­LOG­ICZNY ZIELONA POBUDKA — konkursy z nagro­dami dla dzieci i dorosłych, punkty eduka­cyjne, Rowerowy „Rajd Gwiaździsty” oraz bieg terenowy „Między Warowniami”

 

 


 

 

CZER­WIEC 2015

4 czer­wca — Pokazy Ryc­er­skie na zamku **

5 czer­wca — Wieczór z Duchami - nocne zwiedzanie zamku z prze­wod­nikiem (szczegóły)

6 czer­wca — PIRACI NA ZAMKU — kon­cert szant, wilka bitwa morska

714 czer­wca — Pokazy Ryc­er­skie na zamku**

20 – 21 czer­wca — ZLOT MIL­I­TARNY — WOJENNE OPOWIEŚCI — insc­eniza­cja bitew z cza­sów II wojny świa­towej, aranżacja obo­zowisk i dio­ram żołnier­s­kich, wys­tawy pojazdów his­to­rycznych, broni i sprzętu wojskowego z tego okresu.

27 czer­wca — Wieczór z Duchami - nocne zwiedzanie zamku z przewodnikiem

28 czer­wca — NIEDZIELA Z PRZE­WOD­NIKIEM — zwiedzanie ruin zamku z prze­wod­nikiem ( w cenie biletu wstępu)

 

 


 

 

LIP­IEC 2015

3 lipca — Wieczór z Duchami - nocne zwiedzanie zamku z przewodnikiem

5 lipca — Pokazy Ryc­er­skie na zamku **

10 lipca — Wieczór z Duchami - nocne zwiedzanie zamku z przewodnikiem

12 lipca — Pokazy Ryc­er­skie na zamku — pokazy walk ryc­er­s­kich o określonych godzinach

17 lipca Wieczór z Duchami - nocne zwiedzanie zamku z przewodnikiem

18 lipca — MARA­TON FIT ZUMBA — House Music in the Cas­tle — impreza taneczna dla miłośników sportu i dobrej zabawy

19 lipca — Pokazy Ryc­er­skie na zamku**

24 lipca — Wieczór z Duchami - nocne zwiedzanie zamku z przewodnikiem

26 lipca — NIEDZIELA Z PRZE­WOD­NIKIEM — zwiedzanie ruin zamku z prze­wod­nikiem ( w cenie biletu wstępu)

31 lipca — Wieczór z Duchami - nocne zwiedzanie zamku z przewodnikiem

 

 


 

 

SIER­PIEŃ 2015

1 – 2 sierp­nia — XVIII TURNIEJ RYC­ER­SKI — trady­cyjna impreza, w której udział biorą bractwa ryc­er­skie z kraju i zagranicy. 300uczest­ników, kon­certy muzyki dawnej, pokazy walk, doroczna bitwa o zamek.

7 sierp­nia — Wieczór z Duchami - nocne zwiedzanie zamku z przewodnikiem

9 sierp­nia — kon­cert muzyki klasycznej

14 sierp­nia — Wieczór z Duchami - nocne zwiedzanie zamku z przewodnikiem

15 sierp­nia — BIESI­ADA ŚLĄSKA

16 sierp­nia — Pokazy Ryc­er­skie na zamku**

21 sierp­nia — Wieczór z Duchami - nocne zwiedzanie zamku z przewodnikiem

23 sierp­nia — Pokazy Ryc­er­skie na zamku — pokazy walk ryc­er­s­kich o określonych godzinach

28 sierp­nia — Wieczór z Duchami - nocne zwiedzanie zamku z przewodnikiem

29 sierp­nia — ŚWIĘTO GMINY OGRODZIE­NIEC — impreza dla całych rodzin z pokazem pirotech­niki i kon­cer­tami gwiazd. 

30 sierp­nia — NIEDZIELA Z PRZE­WOD­NIKIEM — zwiedzanie ruin zamku z prze­wod­nikiem ( w cenie biletu wstępu)

 

 


 

 

WRZE­SIEŃ 2015

6132027 — Pokazy Ryc­er­skie na zamku**

 

 

 

**Pokazy ryc­er­skie:

  • pokazy walk i tańców dawnych
  • konne gonitwy rycerskie
  • „Akademia Małego Rycerza” — zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Atrakcje w cenie biletu wstępu na zamek, w danym dniu orga­ni­zowany jeden z wymienionych pro­gramów 
( infor­ma­cje w aktualnościach)

Orga­ni­za­tor zas­trzega sobie prawo odwoła­nia oraz zmi­any ter­minu i charak­teru imprezy

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Gościliśmy

991112
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
W tym roku
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Od 1 grudnia 2014
109
187
296
989232
1880
8776
991112

Twoje IP: 3.238.204.167
2022-08-09 14:53:41

Zamonit.pl © 2011-2015. Napoleon Czarny